Istorijat kompanije

Više od 25 godina posvećeni unapređenju farmacije


BB-Soft je osnovan početkom devedesetih godina dvadesetog veka, uporedo sa pojavom prvih privatnih apoteka u Srbiji. Prva od niza delatnosti, koja je izdvojila BB-Soft od drugih, bila je proizvodnja softvera specijalizovanog za poslovanje apoteka i veledrogerija. Kako se menjala i razvijala apotekarska delatnost u Srbiji, razvijao se i softver za poslovanje apoteka i veledrogerija. Danas BB-Soft kroz ISAP – niz programskih rešenja koja pokrivaju kompletno poslovanje apoteka i SARP - elektronsku mrežu koja omogućava razmenu digitalnih dokumenata olakšava rad farmaceuta u apotekama i veledrogerijama.


Dugogodišnjom saradnjom i osluškivanjem potreba farmaceuta u apotekama BB-Soft prepoznaje važnost prenosa informacija od značaja za rad apotekara pa tako u maju 1995. godine pokreće BB-Informator, stručni časopis posvećen isključivo farmaceutskoj delatnosti.


Od skromnog početka, jednostavnog dizajna i nepoznavanja trzišta, tokom predhodnih 30 godina, Informator je prerastao u moderan i veoma tražen u zdravstvenoj struci. Veliki je uspeh za časopis da ima dugu potražnju i istoriju.


Od samog početka pa sve do danas u okviru delatnosti Info centra BB-Softa postoji i besplatna usluga za pacijente u potrazi za lekom. Ranije kao telefonska služba, danas je to, u skladu sa modernim tehnologijama, prezentacija na sajtu www.nadjilek.rs. Zahvaljujući saradnji sa apotekama u Srbiji i Republici Srpskoj dostupni su dnevno ažurirani podaci o stanju lekova i dijetetskih suplemenata iz određenog broja apoteka.


Od 2000. godine BB-Soft je izdavač i ekskluzivni distributer žutog Registra lekova, knjige koju generacije farmaceuta i lekara u Srbiji koriste kao pomoć u svakodnevnom radu. Zasnovan na praktičnom iskustvu i usklađen sa potrebama rada u svakodnevnoj praksi, žuti Registar lekova predstavlja jedanu od značajnijih publikacija iz oblasti farmacije u Srbiji, a zahvaljujući saradnji sa BB-Softom nastavljena je tradiciju izdavanja ove publikacije pa je tako u 2020. godini izašlo 29. izdanje.


U saradnji sa Katedrom za bromatologiju Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu u periodu od 2008. do 2010. objavljena su tri izdanja knjige Dijetetski suplementi na tržištu Srbije.


Kao pomoć farmaceutima u edukaciji pacijenata o zdravlju, prevenciji bolesti, pravilnoj primeni terapije i lečenju, 2002. godine BB-Soft počinje da izdaje časopis Apoteka. Kao besplatan specijalizovan zdravstveni časopis dostupan je široj čitalačkoj publici kroz mrežu apoteka i lekarskih ordinacija, ali i kao besplatan online časopis. Časopis Apoteka je prvi započeo ovaj koncept u Srbiji, danas izlazi kao dvomesečnik i pokazuje veliki uspeh


Prepoznajući važnost i neophodnost stalnog stručnog usavršavanja 2004. godine BB-Soft organizuje prve Farmaceutske susrete (FASUS), stručni skup namenjen zdravstvenim radnicima. Kvalitet predavanja, bogat komercijalni izlagački deo i veliki broj zdravstvenih radnika koji iz godine u godinu u sve većem broju posećuju Farmaceutske susrete, ističu FASUS kao jedan od najomiljenijih i najposećenijih farmaceutskih skupova u Srbiji.